ห้องอาหาร

ห้องอาหารของเรามีบริการทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารพื้นเมือง ติ่มซำ และอาหารตะวันตก

ในรีสอร์ทจะมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวซึ่งเรานำมาใช้ในการประกอบอาหารปลอดสารพิษ

ห้องอาหารเปิดให้บริการในมื้อเช้าเวลา07:30 นาฬิกา ถึง 10:00 นาฬิกา และเปิดให้บริการในมื้อกลางวัน และมื้อเย็นในเวลา10:00 นาฬิกา ถึง 20:00 นาฬิกา

คลิก เพื่อดูเมนูอาหาร