ห้องอาหาร

ห้องอาหารของเรามีบริการทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารพื้นเมือง ติ่มซำ และอาหารตะวันตก

ในรีสอร์ทจะมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวซึ่งเรานำมาใช้ในการประกอบอาหารปลอดสารพิษ

ห้องอาหารเปิดให้บริการในมื้อเช้าเวลา07.30 นาฬิกา ถึง 10.00 นาฬิกา และเปิดให้บริการในมื้อกลางวัน และมื้อเย็นในเวลา10.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา

คลิก เพื่อดูเมนูอาหาร